Енергийна ефекивност

Пелетна горелка BIOTECH 35 е оторизирана по програма за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ REECL.

Програмата REECL предлага кредити за финансиране на енергоспестяващи мероприятия във вашия дом. За да помогнат на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление, Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Република България разработиха Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 40 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Те включват: енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли; термопомпени климатични системи; интегрирани в сградата фотоволтаични системи; абoнатни станции и сградни инсталации; газификационни системи; рекуперативни вентилационни системи.

При покупка на пелетна горелка BIOTECH 35 чрез програма REECL, Ви връщат 20% от направените инвестиции за пелетната горелка, както и за монтажна работа, допълнително вложени устройства и друри.